اعجاز خوراکی ها

 • تکنیک جادویی ۸ لیوان آب


  تکنیک جادویی نوشیدن هشت لیوان آب

  قبل از نوشیدن آب هر جمله زیر را با انرژی و قدرت تکرار کنید:

  لیوان اول - بعد از بیدار شدن از خواب (اول صبح)

  خداوندا سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را نشان دادی.

  قول می دهم امروز به هر جا می روم مهری برسانم.

  به من کمک کن تا امروز را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنم.

  لیوان دوم - حدود 10 صبح

  افتخار می کنم که امروز پاک ترین انسان روی زمین هستم.

  لیوان سوم - حدود 12 ظهر

  من نظر کرده خداوندم .

  لیوان چهارم - بعد از نهار

  خداوندا تو را سپاس به خاطر برکاتی که به من بخشیدی و خزانه غیبت را به روی

  من و خانواده ام بگشادی.

  لیوان پنجم - حدود 4 عصر

  عشق الهی هم اکنون مرا ثروتمند و توانگر می سازد.

  لیوان ششم - حدود 6 عصر

  به هر سو می نگرم مو فقیت به من لبخند می زند.

  لیوان هفتم - قبل از شام

  هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می شوم.

  لیوان هشتم - قبل از خواب

  خداوندا تو را سپاس که یک روز دیگر را به من هدیه دادی.
  صلح را در جهان
  حکم فرما نما.
  خود و خانواده ام را به تو می سپارم ای مهربانترین مهربانان .

  پروردگارا خوابی آرام به من هدیه بده که من عاشق تو هستم.