درباره ما

ري-کی با تلفظ ری و کی واژه ای ژاپنی به معنای انرژی نيروی حياتی است. اين انرژی در تمام موجودات زنده وجود دارد و آنان را تغذيه کرده و زنده نگه مي دارد. از ري-کی می توان به عنوان نيرويي شفابخش, به تنهايي يا با روشهای ديگر مورد استفاده قرار داد. ري-کی با تقويت ميزان ارتعاشات بدن, هر انسانی را قادر می سازد مقدار زيادتری انرژی را عبور دهد که درنهايت باعث بالا رفتن انرژی کره زمين می شود. غير از نيروی شفابخش ري-کی, مي توانيم برای پيشبرد اهداف و موفقيت در کارهايمان از آن استفاده نماييم.