مراقبه ها

 • مدیتیشن رهایی

   

   

  قبل از خواب چشمان خود را آرام بسته و بدنتان را شل کنید

  به گونه ای که هیچ تنشی در بدنتان نباشد.

  اکنون خیال کنید که رودخانه ای پر آب وبا جریانی آرام  در میان دو کوه جریان دارد .

  آن را نگاه کرده و به درونش شیرجه بزنید اما شنا نکنید.

  اجازه دهید که بدنتان بدون هیچ تنشی شناور شود.

  اکنون تنها بر روی آب رودخانه پیش میروید،

  مقصدی ندارید و

  جایی نیست که به آن برسید ،

  بنابر این به شنا کردن نیازی نیست ،خود را مانند برگی احساس کنید

  که بی هیچ تلاشی روی آب شناور است .

  این حس شما را به معنای "تسلیم" و" توکل" و "رها ساختن کامل "آشنا می سازد.

   

  اثرات این مدیتیشن،

  رهایی در اقیانوس هست که هر گاه آماده شناور شدن باشید خود رودخانه شمارا به اقیانوس خواهد برد.

  رودخانه بدن بی حرکت   شما را با خود برده و شما شاهد آن هستید.

  این احساس تهی بودن و شادی را سرور می نامیم.

  اکنون دو یا سه نفس عمیق بکشید .

  با هر نفس احساس تازگی و آرامش کنید

  آرام آرام چشمان خود را باز کرده واز مراقبه بیرون بیایید.

  پس از آن بیدرنگ بخوابید و اندک اندک خواب تان به مراقبه تبدیل خواهد شد.