چاکراها

چاکرا چیست

 

چاکرا کلمه ای است سانسکریت به معنی چرخ، چاکراها درواقع مبدل‌های انرژی لطیف‌اند و روی یک خط در امتداد ستون فقرات قرار دارند. ازنظر علم فیزیولوژیک در نقاطی از بدن که عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و غدد درون‌ریز به هم می‌رسند محل یک چاکراست. چاکراها انرژی حیاتی کیهانی را که همیشه اطراف ماست می‌گیرند و آن را به فرکانس‌های گوناگونی که سیستم انرژی لطیف برای حفظ سلامت ما نیاز دارد تبدیل می‌کنند. این مراکز را با اشعه ایکس و یا MRI نمی‌توان دید اما هزاران سال است که شرقی‌ها از اهمیت آن‌ها که باعث می‌شوند انرژی زندگی از میانشان جریان یابد، مطلع هستند. چاکراهای متعادل، جریان‌های دورانی انرژی هستند که در جهت عقربه‌های ساعت با بسامد خاصی حرکت می‌کنند (گردش به سمت راست انرژی را وارد و گردش به سمت چپ انرژی مصرف‌شده را خارج می‌سازد.) مسائلی همچون بیماری، جراحت و استرس تعادل چاکراها را به هم میزند که در این صورت چرخش چاکراها احتمالاً خلاف حرکت عقربه‌های ساعت و یا افقی و عمودی می‌شود؛ که اگر این نقص پایدار بماند موجب بروز بیماری‌های مزمن و الگوهای فکری، عادتی، احساسی و رفتاری می‌شود.

چاکراها از طریق غدد درون‌ریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند. همان‌طور که کالبد فیزیکی از اعضای حیاتی کم‌اهمیت‌تر شکیل شده است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی است. برای هر فرد ۷ چاکرای اصلی و ۲۱ چاکرای فرعی و حدود ۱۳۰ ـ ۹۰۰ ریز چاکرا قائل هستند. اکثر علوم انرژی بر هفت چاکرای اصلی توافق دارند که این هفت چاکرای اصلی با یکی از هفت غدد درون‌ریز بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می‌شوند مرتبط هستند.

هفت چاکرای اصلی عبارتند از: ریشه، خاجی، شبکه خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم، تاج که به رنگ‌های رنگین‌کمان هستند. چاکراها در کتب باستان به شکل گل‌های نیلوفر (لوتوس) با تعداد گلبرگ‌های مختلف نشان داده شده‌اند. لوتوس به معنی نیلوفر بوده و نیلوفر در شرق به‌عنوان سمبل مقدس است.

انواع و موقعیت چاکراها: (ادامه این مقاله را مجزا در ادامه بخش چاکرا می‌خوانید.)

منابع:

ری-کی شفا با دست، ویلیام لی رند، مهنوش امینیان/ ژاله مخزنی، نشر آسیم، صفحه ۱۶.

کارت‌های چاکرا، الیویا چ. میلر، سمیه یلوار، نشر حوض نقره، مقدمه.

سایت آفتاب،

وب‌سایت http://seeb-talkh.blogspot.com/2007/12/blog-post_7515.html

 

گردآورنده: آیدا ایازی